„Przepraszam taki mamy klimat” - czyli wszystko o ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej.

Właściciel PV ma do wyboru polisę z wariantem od wszelkiego ryzyka, chroniącą instalację w szerokim zakresie. Ubezpieczenie można też rozszerzyć tak, by zabezpieczało przed awarią, kradzieżą, czy przypadkowym stłuczeniem panelu.

Istnieje możliwość ubezpieczenia paneli PV od zniszczeń w wyniku gradobicia.

 Warto posiadać taką polisę, ponieważ gwarancje producenta i instalatora paneli nie obejmują zdarzeń losowych, czyli przepięć, dewastacji czy właśnie uszkodzeń po opadach gradu.

Warto zabezpieczyć się przed przypadkowym stłuczeniem czy kradzieżą z włamaniem, szczególnie jeśli instalacja zamontowana jest na gruncie.  Ubezpieczeniem są objęte nie tylko panele fotowoltaiczne, ale także inne elementy składające się na instalację (np. inwerter, okablowanie).