Zmiany opłat za energię elektryczną w 2021 roku.

Od 1 stycznia 2021r. na rachunkach za prąd pojawi się tzw. opłata mocowa, ujęta w taryfie za usługę dystrybucji energii. Opłata ma przyczynić się do zebrania środków mających pokryć koszty utrzymania w dyspozycji mocy wytwórczych niezbędnych do stabilizacji sieci w perspektywie kilkudziesięciu lat. Opłata obejmie odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych. Corocznie stawki opłaty mocowej, jak i wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie (tj. godziny, w których opłata mocowa będzie pobierana) wyznaczone będą odrębnie dla kwartałów dostaw.

W 2021 roku odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe zapłacą 0,0762 zł za każdą kWh (76,20 zł / MWh) netto pobraną między 7 a 22:00 w dniach roboczych.


Wzrost cen za energię w przedsiębiorstwie zależny będzie od rocznego rozkładu zużycia energii. Eksperci oceniają, że wskutek doliczenia opłaty mocowej koszt jednej MWh może wzrosnąć średnio o 45-50 zł (kilkunastoprocentowy wzrost na rachunku).


Od stycznia zwiększona zostanie dodatkowo tzw. opłata OZE (wsparcie dla producentów energii odnawialnej) – w 2020r. stawka ta wynosiła zero zł, natomiast w 2021 r. wzrośnie do 2,20 zł/MWh. Jednocześnie do zera zostanie zredukowana stawka opłaty kogeneracyjnej (wspierającej wytwarzanie energii w procesie kogeneracji) – w br. opłata ta wyniosła 1,39 zł/MWh.