Polityka Prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
• imię i nazwisko
• numer ewidencyjny PESEL
• adres e-mail
• adres IP
• numery telefonów
• adres zamieszkania
• NIP
• seria i numer dokumentu tożsamości
• numer konta bankowego
2. Zostałem poinformowana/ny iż administratorem danych jest z siedzibą Sunsate Wojciech Heidinger z siedzibą w Żyrardowie przy ul. R. Dmowskiego 27A, 96-300. Moje dane osobowe będą przechowywane w celach bezpośrednio związanych z usługami prowadzonymi przez Sunsate Wojciech Heidinger przez czas nie określony, do czasu zgłoszenia przeze mnie sprzeciwu, dotyczącego ich dalszego przetwarzania, co skutkować będzie ich usunięciem.
3.Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mailna adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.
* Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.