Fotowoltaika do domów jednorodzinnych

Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie wykorzystania systemów fotowoltaicznych dla domów. Realizujemy inwestycje na
wszystkich etapach – od projektu, przez dobór odpowiednich urządzeń po instalację i próbny rozruch, a także przeglądy techniczne i serwisowe montowanych instalacji.

Korzyści z budowy instalacji fotowoltaicznej w domu:

 • niezależność od publicznych dostawców prądu i wzrostu cen energii elektrycznej
 • niski koszt wyprodukowania prądu dla potrzeb własnych
 • brak emisji szkodliwych substancji do otoczenia
 • w kilkuletniej perspektywie zyski z wykonanej inwestycjiFotowoltaika dla firm

Koszty za zużycie energii elektrycznej to znacząca pozycja w koszyku wydatków eksploatacyjnych
ponoszonych przez firmy nie jednokrotnie znacząco wpływając na dochodowość działalności i konkurencyjność firmy na rynku.

Korzyści dla firm:

 • niższe opłaty miesięczne za zużycie energii elektrycznej
 • niezależność od wzrostu cen prądu
 • wyższa konkurencyjność produktów/usług na rynku
 • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności
 • wkład w zmniejszenie emisji CO2
 • pozytywny wizerunek firmy związany z podejmowaniem działań ekologicznych, przyjaznych ludziom i środowisku
 • w kilkuletniej perspektywie zyski z wykonanej inwestycjiFotowoltaika dla gospodarstw rolnych

Systemy fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych umożliwiają znacząco zmniejszyć koszty produkcji roślinnej lub zwierzęcej, mogą być rozmieszczone na dachach domów, budynków gospodarczych, jak i na terenach zielonych.

Korzyści z montażu instalacji fotowoltaicznej:

 • produkcja prądu z energii słonecznej i wykorzystanie jej w czasie rzeczywistym do obsługi urządzeń domowych i gospodarczych
 • produkcja energii elektrycznej i magazynowanie dzięki czemu prąd może być wykorzystywany w sytuacjach, kiedy jest na niego zwiększone zapotrzebowanie
 • produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby oraz możliwość sprzedaży nadwyżek prądu do publicznej sieci dystrybucyjnej
 • w kilkuletniej perspektywie zyski z wykonanej inwestycji


Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę

Warunki dzierżawy/sprzedaży gruntu pod farmy PV:

 • grunty rolne klasy IV , V, VI.
 • powierzchnia od 2 ha do 50 ha.
 • teren płaski lub lekko wzniesiony, niezacieniony.
 • bliskość linii średniego lub wysokiego napięcia do 500 m.
 • dostęp do utwardzonej drogi.
 • działki bez planu zagospodarowania przestrzennego.
 • grunt położony poza obszarami NATURA 2000, Obszarami Chronionego Krajobrazu, Parkami.
Masz grunt na sprzedaż/dzierżawę? Skontaktuj się z nami!